Průmyslové zprávy

Těsnicí faktory

2018-11-19
Především je tlak důležitým důvodem, který ovlivňuje kvalitu těsnění. Stupeň tlaku a délka změny tlakového cyklu mají velký vliv na poškození těsnění (jako je vytlačování). Čím vyšší je tlak, tím větší je vliv dalších faktorů na účinnost těsnění, jako je teplota, rychlost, materiál těsnění, mezeru mezi pístem a vývrtem válce a mezera mezi pístem a hlavou válců .

Dalším je teplota a tření. Je obtížné popsat maximální provozní teplotu a minimální provozní teplotu materiálu těsnění, protože je výsledkem řady komplexních efektů. Aby píst a pístnice fungovaly při různých teplotách, je nutné rozlišovat mezi nimi. Dále je, že povrchová drsnost těsnícího výrobku, charakteristiky povrchu, tlak, médium, teplota, materiál těsnění, typ těsnění a rychlost pohybu jsou všechny faktory, které ovlivňují těsnění.

Poslední je povrchová úprava. Zkušenost ukázala, že vlastnosti válce pístu a pístní tyče mají velmi velký vliv na životnost těsnění. Povrchové charakteristiky se běžně používají pro hodnotu drsnosti povrchu RA a RA je průměrná hodnota tvaru povrchu, která se odchyluje od absolutní hodnoty centrálních peněz. Tyto hodnoty však plně neindikují vliv povrchu na těsnění, protože i při téže drsnosti mohou různé vlastnosti tvaru povrchu způsobit různé stupně opotřebení těsnění na těsnění.